Pätu, The Lion

Kokkuvõte Echo360 Euroopa kogukonna konverentsilt

Viibisin 5. veebruaril 2010 Eesti Echo360 kasutajate esindajana Birminghamis toimunud kogukonna konverentsil ja sain sealt üksjagu huvitavat infot loengusalvestuste tuleviku kohta. Jagan siin nüüd endale peamiselt silma-kõrva jäänud teemasid konverentsilt.

Avaettekanne - üldiselt kasvav tudengite arv ning tudengite nõudlus mugavale ligipääsule õppematerjalidele on teinud erinevad multimeedial põhinevad õppematerjalid väga oluliseks. Automaatset loomist ja levitamist võimaldavad loengusalvestused on olulised tudengite kasvava nõudluse rahuldamiseks.

Echo360, Inc presidendi kokkuvõte eelmisest aastast - firma on väga edukalt arenenud ning jõudnud juba kasumisse oma investeeringu suhtes. Näha on, et Euroopa ja muu maailma kliendid vajavad tasemel tootetuge ning sellesse on firma käesoleval aastal ka oma ressursse investeerimas - tööle võetakse mitu uut klienditoe spetsialisti, kelle töö on pakkuda tuge ainult Euroopas asuvatele klientidele. Lõppsiht on pakkuda kõigile klientidele maailmas 24/7 tootetuge.

Echo360 tooteperekonna tulevik

Versioon 2.6 - avalikustatakse juulis 2010. Mida uut on oodata:

 • Süsteemi tuuakse sisse uus kasutajaroll - salvestuste planeerija (scheduler)
 • Lisandub Seamless Sign-On API
 • Uus ja mitmekülgsem integratsioon Moodle keskkonnaga - uus moodul nii serverisse kui Moodlesse
 • LDAP ühildatavust parandatakse
 • Olemasolevaid APIsid arendatakse edasi

Versioon 2.7 - plaanitav avalikustamine detsembris 2010. Valikus on mitmeid uuendusi aga kindlat nimekirja veel pole. Peamiselt on kaalumisel järgmised uuendused:

 • Teaduskonna (department) tasemel administreerimine. EITSA serveri puhul tähendaks see seda, et iga kool saaks hallata ning administreerida just enda kooliga seotud ressursse (seadmeid, inimesi, salvestusi);
 • Automaatne sümboolika lisamine salvestuste ette, peale (watermarking) ja järele;
 • Põhjalikumad raportid ja raporteerimissüsteemiga ühilduv API;
 • Single-Sign On;
 • Kõrgekvaliteedilise video ja audio salvestamise võimalus (ilma esitluseta). Siia juurde plaanitakse liita ka vabalt valitud videofailide üleslaadimise võimalus Echo süsteemi. Välised videod töödeldakse samuti veebis voogesitlusena vaadatavaks ning seotakse soovitud ainete/kursustega;
 • Video vaatamise võimalus lõikamise juures - muudaks võimalikuks videos nähtava järgi lõigata salvestusi;
 • Save As võimalus lõikamise järel - lõikeid saab salvestada eraldiseisvateks salvestusteks.

Echo360 süsteemi skaleerimine

Echo360 süsteemi laiendamise võimalustest andis hea ülevaate Dirk Young. Huvitav oli näha, et kuigi Echo360 näib väliselt välja ühe suure süsteemina, koosneb see reaalsuses väikestest ja loogilistest üksikosadest. Enamus väikeseid osi on võimalik viia üle eraldi serveri(te)le ning sedasi suurendada oluliselt süsteemi jõudlust ja töökindlust.

Näiteks on lihtne eraldada omaette serveritesse (veebiserver ja voogesitlusserver) lõppkasutajatele kättesaadavad väljundid. See omakorda tähendab, et vastavaid servereid on lihtne laiendada ning tavapärased keskserveri hooldustööd on võimalik läbi viia ilma lõppkasutajaid häirimata.

Salvestuste säilitamise erinevad poliitikad

Wes Barnes rääkis konverentsil veel ühest olulisest teemast - kuidas kujundada valmis salvestuste säilitamise korda. Näidete hulgas oli näha nii äärmusi (salvestusi hoitakse alles üldse kuni semestri lõpuni või siis hoopis kindlalt vähemalt 7 aastat) kui ka kuldse kesktee valijaid.

Peamine sõnum kõigile oli siiski, et mõelge (ning arvutaga) enne suuremahulisi installatsioon, mis mahud ning vajadused teie koolil reaalselt on. Kõigile kehtiv põhimõte oleks, et hoidke salvestuste lõpptulemeid alles niikaua kui saate aga originaalmaterjalidest vabanege esimesel võimalusel - sedasi on mahtude poolest võimalik kõige lihtsamalt tasakaalu saavutada.

Konverentsi salvestused

Huvi korral saab konverentsi ettekandeid vaadata ka salvestustest, mis on muidugi tehtud Echo360 süsteemiga ;)

0 kommentaari:

 

Sõbrad-sebrad / Friends

.pri.ee priiks!